Aotopia AB är en redovisningsbyrå som fokuserar på mindre företag. Med den nischen kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande lösning på tjänster som din firma kan behöva. Under de senaste 10 åren har vi administrerat flera hundra företag med deras bokföring och redovisning.

Vi har många gånger varit med från första början och hjälpt till att utveckla bolaget genom vårt nära och personliga samarbete med ägarna. Vi är lyhörda, engagerade och responsiva och är därmed en bidragande orsak till ditt företags utvecklande.

Vi har flera års erfarenhet inom branschen och arbetar alltid efter bokföringsnämndens senaste normer och instruktioner för att säkerställa tillförlitligheten i ditt bolags räkenskaper. 

Vår affärsmodell bygger på att du som företagare ska kunna fokusera på att utveckla din verksamhet vidare och ägna dig åt kärnverksamheten och istället överlåta de ekonomiska tjänsterna åt en samarbetspartner som oss.

Våra medarbetare har minst civilekonomexamen med inriktning på redovisning och revision. Anel Osmanagic har masterexamen i ekonomi där han studerade på Linköpings Universitet.  Alen Turcinhodzic har också en masterexamen i ekonomi från Göteborgs Universitet.

Vi på Aotopia AB ser oss som din långsiktiga affärspartner. Med brinnande intresse och skräddarsydda helhetslösningar kan vi erbjuda Er ytterligare en dimension för fortsatt framgång.