Aotopia AB är en redovisningsbyrå som fokuserar på mindre företag. Med den nischen kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande lösning på tjänster som din firma kan behöva.

Vi har flera års erfarenhet inom branschen och arbetar alltid efter bokföringsnämndens senaste normer och instruktioner för att säkerställa tillförlitligheten i ditt bolags räkenskaper.

Vår affärsmodell bygger på att du som företagare ska kunna fokusera på att utveckla din verksamhet vidare och ägna dig åt kärnverksamheten och istället överlåta de ekonomiska tjänsterna åt en samarbetspartner som oss.

Vi på Aotopia AB ser oss som din excellenta partner. Med brinnande intresse och skräddarsydda helhetslösningar kan vi erbjuda Er ytterligare en dimension för fortsatt framgång.